matrices


Beatrice Guttormsen

Leilighet 420 - fragmenter av et minne, matriser, MDF, 2020

Leilighet 420 del 1 122x122cm

Leilighet 420 del 2 122x122cm

Leilighet 420 del 3 80 x122cm

Leilighet 420 del 6 80 x122cm

Leilighet 420 del 9 80 x110cm

Leilighet 420 del 12 80 x120cm

Leilighet 420 del 15 80 x120cm

Leilighet 420 del4 80 x122cm

Leilighet 420 del 7 80 x122cm

Leilighet 420 del 10 80 x110cm

Leilighet 420 del 13 80 x120cm

Leilighet 420 del 16 80 x120cm

Leilighet 420 del 5 80 x122cm

Leilighet 420 del 8 80 x122cm

Leilighet 420 del 11 80 x110cm

Leilighet 420 del 14 80 x120cm

Leilighet 420 del 17 80 x120cm

Copyright @ All Rights Reserved